Η Εταιρία μας

Από το 2014 η 7 Sevens δραστηριοποιείται στον ιατρικό χώρο, εισάγοντας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας προϊόντα, καθώς και στον τομέα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων και Βιομηχανικής Ασφάλειας. Ταυτόχρονα αποτελεί αποκλειστικό διανομέα μιας σειράς προϊόντων για την Ευρωπαϊκή αγορά.Στόχος

Στόχος της εταιρείας μας είναι η διάθεση ποιοτικά επιλεγμένων προϊόντων, η επιστημονική υποστήριξη, η διαρκής έρευνα και η παροχή τεχνογνωσίας με αποτέλεσμα την απόλυτη ικανοποίηση τόσο των συνεργατών της όσου και του τελικού αποδέκτη που είναι ο άνθρωπος.

Έχοντας ως στόχο την φροντίδα και την προστασία του ανθρώπου, η εταιρεία μας με την βοήθεια και την υποστήριξη έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών ερευνά την παγκόσμια αγορά, εισάγει και διακινεί πρωτοποριακά και εξειδικευμένα προϊόντα τα οποία και διαθέτει:

  • στον χώρο της Αισθητικής & Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής, Γενικής Χειρουργικής, Διαβητικών Ελκων, Εγκαύματων κλπ.
  • στον τομέα της Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων και Βιομηχανικής Ασφάλειας
  • ΑΞΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

    - Κοντά στον ιατρό, δίπλα στον ασθενή.

    - Με τον εργαζόμενο στον χώρο της δουλειάς.